Struktura týmu

Není důležité vynalézt kolo, důležité je umět ho používat

A právě proto se snažíme nevymýšlet nic, co už bylo dávno  vynalezené. Ideální strukturu pro zásah v terénu už dávno před námi našli a používají profíci z řad AČR i HZS ČR. Kde by nám náhodou byl daný rámec úzký, modifikovali jsme ho o vychytávky okoukané od týmů jako je Oketz Izrael, NASAR nebo od partnerů z Evolsaru.


Odřad velitele

Základní struktura naší komunikace. Pokud si s námi vyměňujete e-maily, potkáváte nás na oficiálních slyšeních nebo vám neseme žádosti o grant můžete se vsadit, že jste právě potkali někoho z této buňky. Aktuálně se odřad skládá z:

Velitel: Michal H., RCO

Zástupce: Adam K., RXO

Sekretariát velitele: Kristina Š.

Vrchní sestra: prozatimní zástup Michal H.

Zástupce pro družstvo / gunny: prozatím  nezvolen

Kynologický odřad

Sestává se z 1-5 týmů, s tím, že vždy dva týmy mají svého Safetyho a poslední volný tým je na základně jako rezerva.

Tým se sestává z Psovoda se psem a Observerem. Toto pravidlo je neměnné. K týmu může být přidělen Safety. pokud tým vstupuje do oblasti, kde velení doporučuje monitoraci.

V organigramu jsou značeni členové jako Pp (psovod se psem), O (observer), S (Safety). Tým pak PpO nebo rozšířený jako PpOS.

Týmy s akreditací:

 

Vzdělávání

K týmu se kvalifikují psi se složenou zkouškou NTIPDU, případně se složeným ověřením u národního koordinátora.

Psovod a Observer musí složit základní trio zkoušek Personal Safety and Security Certificat, Core Humanitarian Certification a První pomoc pro příslušníky tísňových složek.

Zdravotnický odřad

Sestává se ze 2 týmů, z nichž jeden působí jako spojka nebo přímo v třídícím středisku, druhý ve zdravotním stanu poskytuje rozšířenou první pomoc a základní ošetřovatelskou pomoc v polních podmínkách.

Tým se sestává z Vrchní sestry, 2 zdravotních sester (ideálně všeobecných) a dobrovolníků

V organigramu jsou značeni členové jako XN (hlavní sestra), N (sestra), V (dobrovolník)

Týmy zajišťuje partner projektu.

Vzdělávání

K týmu se kvalifikují dobrovolníci i sestry na základě rozhodnutí a kritérií partnera projektu.

Pro zahraniční nasazení musí složit základní trio zkoušek Personal Safety and Security Certificat, Core Humanitarian Certification a První pomoc pro příslušníky tísňových složek.

Specialisté

Odřad specialistů spadá plně pod velitelský odřad a zahrnuje všechny dobrovolníky, kteří se odborně podílejí na realizaci projektu a dlouhodobě nespadají ani pod jeden předchozí odřad.

Typicky sem patří psychologové, tlumočníci, řidiči nadrozměrů a podobně.

Vzdělávání

Pro zapojení do zahraniční mise musí složit základní trio zkoušek Personal Safety and Security Certificat, Core Humanitarian Certification a První pomoc pro příslušníky tísňových složek.