Nabídka programů

Nabídka programů a worskhopů pro veřejnost

V rámci našich kurzů první pomoci si velmi zakládáme nejen na co nejvíc aktuálních informacích, které vám předáváme, ale i na tom, aby jsme vám naučili první pomoc tam, kde ji budete potřebovat. V terénu, ne v učebně. Ať už je to pro vás učebna, úřední budova nebo třeba prostor tábora.Nám totiž jde o to, aby jste s ek nám...

Interaktivní program pro děti od školky po střední školy, ve kterém jim přiblížíme práci záchranářských psů, koloběh všeho, co se rozběhne nebo co se rozběhnout může, pokud se někdo ztratí a nakonec se můžou i seznámit s našimi čtyřnohými hrdiny a pohladit si je, pohrát si nebo vyzkoušet, jak s nimi pracuje psovod v terénu.

Hledáte přímo kurzy NOMAD72