Co děláme

Naše činnost

V rámci naší činnosti se snažíme maximálně vycházet z našeho pojetí tří zásad, které jsme si definovali na začátku činnosti. Ta začala už před pěti lety a ačkoli toto sdružení prošlo dvěma postupnými vývojovými stádii, pořád se snažíme držet se tří základních tezí naší činnosti.

Krizový tým

Disaster Asistance Response Team je pro nás asi totéž, co pro SDH jejich JPO. Výstavní vitrína činnosti a zároveň meta, ke které se každý náš člen snaží dostat.

Tým je součástí mezinárodního sdružení Response Rescue International a ve svém základu disponuje v ideálním stavu silou lehkého odřadu USAR se zaměřením na kynologickou pátrací činnost.

Součástí našeho tréninku je kompletní triáda pátracích činností, tedy plocha - sutiny - HRD. Někteří psovodi si volí jen jednu specializaci, jiní dvojitou. Každopádně každou jednotlivou specializaci musí psovod podrobit atestům pod taktovkou NTIDPU a tým musí splnit certifikované kurzy vypsané mezinárodními organizacemi pro zahraniční mise.

Komunita

Nikdy by se nám ani z části nepovedlo být tam, kde teď jsme, a dosáhnout toho, čeho jsme již dosáhli, kdyby nebylo lidí kolem nás. Rodin, sousedů, známých z ulice i ze sociálních sítí. V naší činnosti nás tito lidé provází na každém kroku.

Být platným členem komunity je pro nás závazek společenské zodpovědnosti. A to nejen během krizí, ale i v době klidu. Ačkoliv bereme fungování DARTu jako prioritu, stejně důležité pro nás je, aby nás naše okolí znalo, mělo k nám důvěru, a zároveň nás podporovalo. Proto má každý z našich členů povinnost tzv. komunální práce. Tj. zavazuje se k tomu, že ve svém okolí pro svoji komunitu vykoná 12 hodin dobrovolné práce, ať už sám nebo společně s dalšími členy komunity. A to zejména s ohledem na naši činnost, tedy krizovou připravenost, první pomoc, kynologii.

Kadeti

Bez ohledu na to, jak se kdo z nás cítí, přijde jednoho dne chvíle, kdy zkrátka nastane to veliké STOP. Jediné, co je opravdu spravedlivé, je čas. A to jediné, co proti tomu my můžeme udělat je, že se pojistíme. Zajistíme si pokračování. Budoucnost.

Skupiny mládeže, Kadeti, jsou nejlepší zárukou toho, aby naše myšlenka neumřela s námi.

Proto se budeme dál rozvíjet a pokusíme se i na celoevropské úrovni napříč EVOLSARem rozvíjet také spolupráci mezi dětskými skupinami.